ایلان ماسک

سفر هوایی با راکت: طرح جدید ایلان ماسک

راکت BFR در حال پرواز
دیدگاه ها (یک)