هوش مصنوعی

عربستان سعودی به یک ربات شهروندی اعطا کرد!

ربات سوفیا