اپل

آیفون ایکس سهام اپل را به بالاترین ارزش خود در تاریخ رساند

تاثیر آیفون ایکس بر سهام اپل