فناوری در ایران

ام تی ان (MTN) خواستار مختومه شدن شکایت 4 میلیارد دلاری ترک سل شد

پرونده ام تی ان ترکسل