جهان

تحویل مرغ سوخاری با استفاده از پهپاد در مناطق فاجعه دیده اتمی

تحویل غذا با پهپاد