توییتر

اکانت توییتر ترامپ حذف شد (فقط برای 11 دقیقه!)

حذف توییتر ترامپ