شبکه های اجتماعی

رییس سابق فیس بوک: این سایت را برای سو استفاده از نقاط ضعف انسان طراحی کردیم

رییس سابق فیس بوک