فناوری در ایران

انتقاد وزیر ارتباطات از پیامک های تبلیغاتی، وعده اینترنت 3G و 4G برای همه شهر های ایران

آذری جهرمی اینترنت