فناوری در ایران

عذرخواهی وزیر ارتباطات از افراد زیان دیده بر اثر محدودیت های تلگرام و اینستاگرام

آذری جهرمی تلگرام و اینستاگرام
دیدگاه ها (2)