مایکروسافت

آفیس ۲۰۱۹ فقط با ویندوز ۱۰ کار می کند

ساتیا نادلا رییس مایکروسافت