خودرو و ماشین

کادیلاکی که توسط پارس خودرو در ایران تولید می شد

کادیلاک سویل مونتاژ