خودرو و ماشین

فرمان-مفهومی-جاگوار
فرمان آینده نگرانه ای که می توانید آن را از خودرویی به خودروی دیگر با خود ببرید

جگوار فرمان مفهومی جدیدی برای عصر خودرو های خودران معرفی کرده است. این فرمان که از هوش مصنوعی نیز بهره مند است می تواند شما را از خودرویی به خودروی دی…