کمپانی ها

ارزش بیت کوین یازده هزار دلار
تنها چندساعت بعد از رسیدن به 10 هزار دلار، ارزش بیت کوین هزار دلار افزایش یافت

بیت کوین در حال تاختن است. این ارز دیجیتالی  تا چند سال پیش تنها یک دلار ارزش داشت و اوایل سال 2017 ارزش آن به 900 دلار رسیده بود. بیت کوین اکنون 11 ه…