کمپانی ها

اکوییفکس-هک-شد
” سوشیال سکیوریتی نامبر” چیست که هک شدنش همه را در آمریکا به وحشت انداخته؟

شرکت اعتبار سنجی اکوییفکس هک شد و اطلاعات شخصی 143 میلیون آمریکایی افشا شد. اطلاعاتی مثل نام، آدرس خانه، زمان تولد، کد گواهینامه رانندگی و سوشیال سکیو…