آیا تام هاردی یا چنینگ تیتوم را در “پلیس بورلی هیلز 4” خواهیم دید؟

از آخرین باری که اکسل فولی با بازی ادی مورفی خیابان ها را از خلافکاران پاک کرد، بیش از بیست سال می گذرد. سال گذشته عادل ال اربی و بلال فلاح برای کارگردانی قسمت چهارم پلیس بورلی هیلز انتخاب شدند. از آن…