تحقیقات جدید: چاقی حجم مغزتان را کاهش می دهد

مقدار چربی بدن با بیماریهای مختلفی مثل دیابت،  بیماری های قلبی و مشکلات تنفسی در ارتباط است. اما تحقیقات اخیر ارتباطی بین چاقی و میزان حجم مغز نیز یافته است. در تحقیق منتشر شده در نشریه نورولوژی محققا…