رییس گوگل: اولویتم را تعمیر ایموجی همبرگر قرار خواهم داد!

تمام بحث از جای پنیر در ایموجی همبرگر گوگل شروع شد! نویسنده ای به نام توماس بیکدل در توییتر به این نکته اشاره کرد که  در ایموجی همبرگر گوگل، پنیر در جای درستی قرار نگرفته است. بحثی میان برخی کاربران د…